- کد خبر: 11444706 تاریخ ایجاد: 04:49
درس اخلاق امام جمعه محترم شهرستان شهریاردر حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع)شهرستان شهریار
تصویر خبر
درس اخلاق امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی در حوزه علمیه امام صادق(ع) شهریار برگزار گردید.
درس اخلاق امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی در حوزه علمیه امام صادق(ع) شهریار برگزار گردید.

 

Sabz Map