تاریخ ایجاد: 01:47
دانلود فصل چهارم آیین نامه اجرایی ستادهای نماز جمعه سراسر کشور
تصویر خبر

 با توجه به  بازنگری و اصلاحات فصل چهارم آئین نامه اجرائی ستادهای نماز جمعه در همایش مسئولین دفاتر مورخ 27/05/94، بدینوسیله  فایل متن فوق در سایت ستادهابارگزاری گردیده است.

 دانلود فصل چهارم آیین نامه اجرایی ستادهای نماز جمعه


 

Sabz Map