- کد خبر: 23423352 تاریخ ایجاد: 10:03
خروش مردم ولایت مدار نهبندان در راستای محکومیت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی
خروش مردم ولایت مدار نهبندان در راستای محکومیت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی
تصویر خبر
خروش مردم ولایت مدار نهبندان در راستای محکومیت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی

Sabz Map