- کد خبر: 20139818 تاریخ ایجاد: 11:47
خروش مردم ولایت مدار بخش آسمینون وشهر نودژ در حمایت از سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی
تصویر خبر
خروش مردم ولایت مدار بخش آسمینون وشهر نودژ در حمایت از سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی

Sabz Map