- کد خبر: 12183832 تاریخ ایجاد: 02:39
خاطره گویی ازدوران دفاع مقدس
تصویر خبر
خاطره گویی توسط برادر بزرگوار سید جمال حسینی در مسجد جامع شهر هنزاء:
خاطره گویی توسط برادر بزرگوار سید جمال حسینی در مسجد جامع شهر هنزاء:

Sabz Map