- کد خبر: 20138553 تاریخ ایجاد: 11:25
حمایت ازسپاه پاسداران درنمازجمعه بخش ساردوئیه شهردرب بهشت
راهپیمایی برای حمایت ازسپاه پاسداران درنمازجمعه بخش ساردوئیه شهردرب بهشت
تصویر خبر
حمایت ازسپاه پاسداران درنمازجمعه بخش ساردوئیه شهردرب بهشت
درپی تروریستی خواندن سپاه پاسداران ازجانب آمریکا وشخص احمق ترامپ،مردم ومسئولین ولایی وانقلابی وهمیشه درصحنه شهردرب بهشت بخش ساردوئیه بعدازاقامه نمازجمعه،ازمسجدجامع به طرف امامزاده سلطان سیداحمدع خشم خودرا به آمریکا ومتحدانش نشان دادندوازسپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دفاع وحمایت کردند./23فروردین98

Sabz Map