- کد خبر: 20122000 تاریخ ایجاد: 05:59
حمایت ازسپاه درآئین نمازجمعه شهردر بهشت بخش ساردوئیه
حمایت ازسپاه درآئین نمازجمعه شهردر بهشت بخش ساردوئیه
تصویر خبر
حمایت ازسپاه درآئین نمازجمعه شهردر بهشت بخش ساردوئیه
حضورامام جمعه محترم بخش ساردوئیه حاج آقا جهانبانی درآئین نمازجمعه با پوشیدن لباس سپاه پاسداران به خاطر حمایت کردن ازسپاه ./23فروردین98

Sabz Map