- کد خبر: 12180933 تاریخ ایجاد: 01:10
حضور پر شور مردم انقلابی سنقروکلیایی در راهپیمایی ۲۲ بهمن #۲۲بهمن_تماشایی
تصویر خبر
حضور پر شور مردم انقلابی سنقروکلیایی در راهپیمایی ۲۲ بهمن #۲۲بهمن_تماشایی

حضور پر شور مردم انقلابی سنقروکلیایی در راهپیمایی ۲۲ بهمن #۲۲بهمن_تماشایی


Sabz Map