- کد خبر: 12181814 تاریخ ایجاد: 01:42
حضور و سخنرانی امام جمعه محترم برازجان در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن
تصویر خبر
یکشنبه 96.11.22 حضور و سخنرانی امام جمعه محترم برازجان در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن شهر برازجان
یکشنبه 96.11.22 حضور و سخنرانی امام جمعه محترم برازجان در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن شهر برازجان

Sabz Map