- کد خبر: 23972280 تاریخ ایجاد: 01:26
حضور دسته جمعی دانش آموزان مدارس مختلف جهرم در نماز جمعه
تصویر خبر
با توجه به اهمیت شرکت در نماز جمعه ، دانش آموزان مقاطع مختلف جهرم همراه با مربیان و پرسنل آموزش و پرورش  در این مراسم باشکوه عبادی سیاسی  به صورت هفتگی شرکت می نمایند.

Sabz Map