- کد خبر: 12730142 تاریخ ایجاد: 12:08
حضور حاج اقا امینی امام جمعه محترم نطنز در مراسم درختکاری دانشگاه پیام نور مر کز نطنز
تصویر خبر
حضور حاج اقا امینی امام جمعه محترم نطنز در مراسم درختکاری دانشگاه پیام نور مر کز نطنز
حضور حاج اقا امینی امام جمعه محترم نطنز در مراسم درختکاری دانشگاه پیام نور مر کز نطنز

 

Sabz Map