- کد خبر: 9242174 تاریخ ایجاد: 03:38
حضور فعال امام جمعه
حضور امام جمعه نوبدگان در همایش
تصویر خبر
امام جمعه محترم در همایشهایی که برگزار میگردد حضور فعال دارند
با سلام : به استحضار می‌رساند که امام جمعه محترم در همایشهای ،بخش ،شهرستانی، استانی،کشوری حضور فعال دارند

Sabz Map