- کد خبر: 12742764 تاریخ ایجاد: 10:08
حضور امام جمعه موقت ومسئول ستاد در مدارس
تصویر خبر
دیدار امام جمعه موقت ومسئول ستاد اقامه نماز جمعه دستگردان با دانش آموزان دبیرستان بنت الهدی صدر 
در این دیدار پس از سخنرانی حجت السلام رجب زاده وصحبت کوتاه مسئول ستاد به سئوالات دانش آموزان پاسخ دادند

Sabz Map