- کد خبر: 12742643 تاریخ ایجاد: 10:03
حضور امام جمعه موقت ومسئول ستاد در مدارس
تصویر خبر
حضور امام جمعه موقت ومسئول ستاد اقامه نماز جمعه بخش دستگردان در جمع دانش آموزان 
حجت السلام رجب زاده امام جمعه موقت بخش دستگردان به اتفاق مسئول ستاد اقامه نماز جمعه بخش دستگردان در جمع دانش آموزان دبیرستان آیت الله خامنه ای حضور پیدا کردند 
امام جمعه موقت بخش دستگردان در این دیدار پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصربا تشریح اهمیت تحصیل در حوزه های علمیه وفراگیری فقه و اصول وشرایط تحصیل ومدارک ومدارج علمی حوزه هارا تبیین کرد 
ودر پایان به سئوالات دانش آموزان در رابطه با حوزهای علمیه ،مسائل دینی و اعتقادی و اجتماعی آنها پاسخ داد

Sabz Map