- کد خبر: 22803616 تاریخ ایجاد: 07:21
حضور امام جمعه محترم شهرستان فردیس در مراسم گرامی داشت روز 13 آبان
تصویر خبر

Sabz Map