- کد خبر: 20632383 تاریخ ایجاد: 10:31
حضور امام جمعه محترم در مدرسه دخترانه جهت تقدیر از دانش اموزان سال اول تکلیف که در بین معتکفین امسال حضور داشتند
حضور امام جمعه محترم در مدرسه دخترانه جهت تقدیر از دانش اموزان سال اول تکلیف که در بین معتکفین امسال حضور داشتند
تصویر خبر
حضور امام جمعه محترم در مدرسه دخترانه جهت تقدیر از دانش اموزان سال اول تکلیف که در بین معتکفین امسال حضور داشتند
حضور امام جمعه محترم در مدرسه دخترانه جهت تقدیر از دانش اموزان سال اول تکلیف که در بین معتکفین  امسال حضور داشتند

 

Sabz Map