- کد خبر: 13702045 تاریخ ایجاد: 10:10
در حاشیه نماز
حسن بحرکاظمی«مسئول امورتدارکات وخدمات ستادنمازجمعه لنگرود»درحال اداره نمایشگاه هفتگی محصولات فرهنگی میعادگاه جمعه21اردیبهشت97لنگرود
تصویر خبر

 

Sabz Map