- کد خبر: 23755577 تاریخ ایجاد: 07:06
جلسه نشست کتاب و کتاب خوانی با حضور امام جمعه محترم شهرستان سرچهان و اعضای ستاد نماز جمعه در محل کتابخانه عمومی شهید طلایی شهر کره ای
جلسه نشست کتاب و کتاب خوانی با حضور امام جمعه محترم شهرستان سرچهان و اعضای ستاد نماز جمعه در محل کتابخانه عمومی شهید طلایی شهر کره ای
تصویر خبر
جلسه نشست کتاب و کتاب خوانی با حضور امام جمعه محترم شهرستان سرچهان و اعضای ستاد نماز جمعه در محل کتابخانه عمومی شهید طلایی شهر کره ای
جلسه  نشست کتاب و کتاب خوانی با حضور امام جمعه محترم شهرستان سرچهان و اعضای ستاد نماز جمعه در محل کتابخانه عمومی شهید طلایی شهر کره ای

Sabz Map