- کد خبر: 14824367 تاریخ ایجاد: 11:14
جلسه پیگیری ساخت زائرسرای محمدیه مشهدمقدس باحضورمهندس ناظر
تصویر خبر
جلسه پیگیری ساخت زائرسرای محمدیه مشهدمقدس باحضورمهندس ناظراین طرح جناب آقای طبری واعضای رسمی هیئت امناودکترولیان مهمان مدعودردفترامام جمعه بروجن برگزارشد
حجت الاسلام هراتی مطلق دراین جلسه ضمن تشکراززحمات هیئت امناومهندس محترم ناظرپروژه پیشرفت این پروژه رامرهون همکاری وهمدلی هیئت امناءومردم شریف شهرستان بروجن دانست 
دراین جلسه مصوب شدکارساخت وسازپروژه ازسرگرفته شودوتاپایان محرم سقف طبقه اول تکمیل گردد

Sabz Map