- کد خبر: 10356858 تاریخ ایجاد: 10:29
جلسه هم اندیشی ستاد نماز جمعه بیضا واحد خواهران در محل دفتر امام جمعه برگزار شد
جلسه هم اندیشی ستاد نماز جمعه بیضا واحد خواهران
تصویر خبر
جلسه هم اندیشی ستاد نماز جمعه بیضا واحد خواهران در محل دفتر امام جمعه برگزار شد
جلسه هم اندیشی ستاد نماز جمعه بیضا واحد خواهران در محل دفتر امام جمعه برگزار شد

 

Sabz Map