- کد خبر: 20171973 تاریخ ایجاد: 02:11
جلسه هم اندیشی جهت برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان و پذیرایی دو هزار پانصد میهمان
جلسه هم اندیشی جهت برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان و پذیرایی دو هزار پانصد میهمان
تصویر خبر
جلسه هم اندیشی جهت برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان و پذیرایی دو هزار پانصد میهمان
جلسه هم اندیشی جهت برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان و پذیرایی دو هزار پانصد میهمان

Sabz Map