- کد خبر: 22814241 تاریخ ایجاد: 12:00
جلسه هماهنگی برگزاری جشن میلاد رسول اکرم (ص) با حضور امام جمعه برگزار شد
تصویر خبر
جلسه هماهنگی برگزاری جشن میلاد رسول اکرم (ص) با حضور امام جمعه برگزار شد
جلسه هماهنگی برگزاری جشن میلاد رسول اکرم (ص) با حضور امام جمعه برگزار شد

Sabz Map