- کد خبر: 20715522 تاریخ ایجاد: 10:28
جلسه ستاد نمازجمعه
جلسه هفتگی ستاد نماز جمعه خشکبیجار
تصویر خبر
دراین جلسه پس ز بررسی برنامه ها ی هفته قبل ستاد ،برنامه های پیشنهادی هفته پیش رو،مورد بررسی وتصویب اعضا قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه بخش خشکبیجار ، جلسه هفتگی این ستاد با حضور اعضای ستان نماز جمعه برگزار گردید.دراین جلسه بعداز بررسی برنامه ها ی هفته قبل ستاد ،برنامه های پیشنهادی هفته پیش رو به ویژه برنامه های مربوط به ماه مبارک رمضان و میلاد مسعود حضرت امام حسن علیه السلام، مورد بررسی وتصویب اعضا قرار گرفت.

Sabz Map