- کد خبر: 18114690 تاریخ ایجاد: 02:22
درس اخلاق هفته
جلسه هفتگی ستاد نماز جمعه خشکبیجار
تصویر خبر
ر این جلسه بعداز درس اخلاق هفته که حجت الاسلام والمسلمین زمانی امام جمعه محترم با استفاده از آیات وروایات بیان می کند،مسائل مختلف ستاد مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ستاد نماز جمعه خشکبیجارساعت 18/30روز سه شنبه 13آذر ماه جلسه هفتگی ستاد نماز جمعه خشکبیجار در دفتر امام جمعه محترم برگزار گردید.در این جلسه بعداز درس اخلاق هفته که حجت الاسلام والمسلمین زمانی امام جمعه محترم با استفاده از آیات وروایات بیان می کند،مسائل مختلف ستاد مورد بررسی قرار گرفت.

Sabz Map