- کد خبر: 18108457 تاریخ ایجاد: 10:16
جلسه هسته گزینش و ارزشیابی ستاد برگزاری نمازجمعه شیراز 13-09-97
تصویر خبر
جلسه هسته گزینش و ارزشیابی ستاد برگزاری نمازجمعه شیراز پیرامون مسائل مختلف جذب نیرو های جوان و انقلابی و استفاده حداکثری از توان نیرو های جوان و پرشور انقلابی در محل ستاد برگزاری نماز جمعه شیراز با حضور ریاست و اعضا معاونت در محل دفتر نماز جمعه شیراز برگزار شد.

Sabz Map