- کد خبر: 18863187 تاریخ ایجاد: 06:47
جلسه معاونت پژوهشی ستاد با حضور جمعی از جوانان و طلاب ستاد برگزاری نماز جمعه شیراز24-10-97
تصویر خبر
جلسه معاونت پژوهشی ستاد با حضور جمعی از جوانان و طلاب، در محل سالن جلسات ستاد برگزاری نماز جمعه شیراز برگزار شد. 24-10-97

جلسه معاونت پژوهشی ستاد با حضور جمعی از جوانان و طلاب، در محل سالن جلسات ستاد برگزاری نماز جمعه شیراز برگزار شد. 24-10-97

 


Sabz Map