- کد خبر: 21278335 تاریخ ایجاد: 08:15
جلسه فرهنگی مساجد شهر وحیدیه با حضور امام جمعه و امام جماعت مساجد شهر وحیدیه در دفتر امام جمعه وحیدیه برگزار شد
تصویر خبر

Sabz Map