- کد خبر: 10356102 تاریخ ایجاد: 10:14
جلسه شورا فرهنگی شهر
تصویر خبر
جلسه شورای فرهنگی آرین شهر باحضور امام جمعه وروحانیت شهر واعضای شورای اسلامی ودلسوزان فرهنگی شهر
اولین جلسه شورای فرهنگی شهر با حضورامام جمعه وروحانیت مستقر واعضای شورای اسلامی وجمعی از مسئولین هیاتهای مذهبی تشکیل شد دراین جلسه امام جمعه ضمن تشکراز اعضای شورای اسلامی ومسئولین هیات های مذهبی برانسجام بخشی هرچه بیشتر مراسم پایان ماه صفر بویژه رحلت پیامبراکرم(ص) وشهادت امام حسن مجتبی(ع) وامام الرئوف علی ابن موسی الرضی (ع) تاکید وضمن رعایت حرمت عزاداری استفاده ازوسائل ناموزون درهیات هارا یکی ازعوامل مخل دربرگزاری صحیح عزاداری برشمردند که انشاءا... با همکاری مسئولین هیاتها این مشکل به مرورزمان مرتفع گردد. 

 

Sabz Map