- کد خبر: 20626570 تاریخ ایجاد: 12:38
محل برگزاری : بخشداری قمصر
جلسه شورای زکات بخش قمصر مورخ 1398/02/24
تصویر خبر

 

Sabz Map