- کد خبر: 25510609 تاریخ ایجاد: 11:52
جلسه ستاد نماز جمعه با محوریت ۵ مرداد
تصویر خبر
جلسه ستاد نماز جمعه با محوریت ۵ مرداد
جلسه ستاد نماز جمعه با محوریت ۵ مرداد

Sabz Map