- کد خبر: 21639995 تاریخ ایجاد: 01:05
دیدار بخشدار و رئیس بنیاد شهید با امام جمعه
تصویر خبر
دیدار بخشدار و رئیس بنیادشهید با امام جمعه
دیدار بخشدار و رئیس بنیادشهید با امام جمعه

Sabz Map