- کد خبر: 9236277 تاریخ ایجاد: 11:31
جلسه ستاد مرکزی نمازجمعه
تصویر خبر
جلسه ستاد مرکزی نمازجمعه جهت تصمیم گیری برای مراسمات مذهبی محرم وصفر21شهریور96

Sabz Map