- کد خبر: 21800117 تاریخ ایجاد: 02:23
جلسه ستاد برگزاری نمازجمعه بخش حویق
تصویر خبر
جلسه ستاد برگزاری نمازجمعه بخش حویق بمناسبت برگزاری بزرگداشت چهلمین سالگرد برپایی نمازجمعه با حضور مسئول و اعضای محترم ستاد ، بخشدار محترم، و مسئولین ادارات در دفتر امام جمعه بخش حویق
جلسه ستاد برگزاری نمازجمعه بخش حویق بمناسبت برگزاری بزرگداشت چهلمین سالگرد برپایی نمازجمعه با حضور مسئول و اعضای محترم ستاد ، بخشدار محترم، و مسئولین ادارات در دفتر امام جمعه بخش حویق

Sabz Map