- کد خبر: 10358547 تاریخ ایجاد: 11:17
جلسه ستاد با بیان احکام و تفسیر قران ونحوه برگزاری مراسم روز رحلت رسول اکرم(ص) برگزار شد
تصویر خبر

 

Sabz Map