- کد خبر: 13840690 تاریخ ایجاد: 12:16
جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر در شهرستان رامشیر
جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر در شهرستان رامشیر
تصویر خبر
جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر در محل دفتر امام جمعه با حضور مسئولین محترم شهرستان
جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر در محل دفتر امام جمعه با حضور مسئولین محترم شهرستان

Sabz Map