- کد خبر: 20073166 تاریخ ایجاد: 09:47
جلسه تکریم ومعارفه فرماندارجدید شهرستان جیرفت
جلسه تکریم ومعارفه فرماندارجدید شهرستان جیرفت
تصویر خبر
جلسه تکریم ومعارفه فرماندارجدید شهرستان جیرفت
جلسه تکریم ومعارفه فرماندارسابق وفرماندارجدید شهرستان جیرفت درسالن ابرار./20فروردین98

 

Sabz Map