- کد خبر: 10355956 تاریخ ایجاد: 10:08
برنامه ریزی جهت جلسه پیرامون همایش یاوران وقف با حضور ائمه جمعه و جماعات
جلسه برنامه ریزی جهت همایش ائمه جمعه و جماعات و یاوران وقف
تصویر خبر
با حضورامام جمعه محترم شهرستان و مسئولین فرهنگی جلسه ای برای برنامه ریزی جهت جلسه پیرامون همایش یاوران وقف با حضور ائمه جمعه و جماعات برگزار شد

 

Sabz Map