- کد خبر: 25511261 تاریخ ایجاد: 12:14
جلسه باخواهران ستاد نماز جمعه در سالگرد اولین نماز جمعه کشور
جلسه باخواهران ستاد نماز جمعه در سالگرد اولین نماز جمعه کشور
تصویر خبر
جلسه باخواهران ستاد نماز جمعه در سالگرد اولین نماز جمعه کشور در۵ مرداد توسط حجت الاسلام مهری امام جمعه نگار درروز سه شنبه هفتم مرداد سال ۹۹ نگار

جلسه باخواهران ستاد نماز جمعه در سالگرد اولین نماز جمعه کشور در۵ مرداد توسط حجت الاسلام مهری امام جمعه نگار درروز سه شنبه هفتم مرداد سال ۹۹ نگار


Sabz Map