- کد خبر: 20189542 تاریخ ایجاد: 01:49
جلسه آموزش خانواده موضوع: تربیت دینی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر (ع) در مدرسه شاهد آزادشهر
جلسه آموزش خانواده موضوع: تربیت دینی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر (ع) در مدرسه شاهد آزادشهر
تصویر خبر
جلسه آموزش خانواده موضوع: تربیت دینی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر (ع) در مدرسه شاهد آزادشهر

جلسه آموزش خانواده موضوع: تربیت دینی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر (ع) در مدرسه شاهد آزادشهر 

در هشت مرحله:

1.اگر میخواهید حرفتان را بفهمند باید درکشان کنیم

2.درخواست از نوجوانانتان را قالب سوال مطرح کنید

3.به رفتار خوب نوجوانتان پاداش بدهید

4.در پاسخ به درخواست نوجوان تان ،بسیار خب، یا ،بله، بگویید

5.لطفا و متشکرم ورد زبانتان باشد

6.عشق تان را ابزار کنید

7.نوجوانتان را تشویق کنید

8.نوجوانتان را تحسین کنید


Sabz Map