- کد خبر: 14878056 تاریخ ایجاد: 09:02
جلسه اخلاق مدیران
تصویر خبر
کلاس هفتگی اخلاق مدیران(معارف)باحضورامام جمعه وفرماندارمحترم بروجن برگزارشددراین جلسه حجت الاسلام هراتی مطلق بابیان روایاتی ازائمه معصومین(ع) خدمت به مردم ورفع مشکلات رامتذکرشدوگفت: اگرکسی موانع ومشکلات مردم رابرطرف کندمانندکسی است که درراه خداصدقه داده است

 

Sabz Map