- کد خبر: 10358318 تاریخ ایجاد: 11:13
جان باختن صدها نفر از هموطنان خود در استان کرمانشاه را بر اثر وقوع زلزله تسلیت عرض می نمائیم.
جان باختن صدها نفر از هموطنان خود در استان کرمانشاه را بر اثر وقوع زلزله تسلیت عرض می نمائیم.
تصویر خبر
جان باختن صدها نفر از هموطنان خود در استان کرمانشاه را بر اثر وقوع زلزله تسلیت عرض می نمائیم.
جان باختن صدها نفر از هموطنان خود در استان کرمانشاه را بر اثر وقوع زلزله تسلیت عرض می نمائیم.

 

Sabz Map