- کد خبر: 20139478 تاریخ ایجاد: 11:35
کسبه با انصاب در دل مردم جا دارند
تقدیر
تصویر خبر
قدردانی امام جمعه محترم کوهسار ازاولین کاسب بانصاف سال 1398
قدردانی امام جمعه محترم کوهسار از #کاسب_منصف این هفته (تعاونی کوهپایه شهر کوهسار

Sabz Map