- کد خبر: 21642002 تاریخ ایجاد: 08:39
تقدیر و تشکر امام جمعه محترم بخش نوبندگان از اعضای ستاد نماز جمعه جهت اعزام دویست نفر از خواهران و برادران بخش نوبندگان در مراسم بزرگداشت حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام
تقدیر و تشکر امام جمعه محترم بخش نوبندگان از اعضای ستاد نماز جمعه جهت اعزام دویست نفر از خواهران و برادران بخش نوبندگان در مراسم بزرگداشت حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام
تصویر خبر
تقدیر و تشکر امام جمعه محترم بخش نوبندگان از اعضای ستاد نماز جمعه جهت اعزام دویست نفر از خواهران و برادران بخش نوبندگان در مراسم بزرگداشت حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام
تقدیر و تشکر امام جمعه محترم بخش نوبندگان از اعضای ستاد نماز جمعه جهت اعزام دویست نفر از خواهران و برادران بخش نوبندگان در مراسم بزرگداشت حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام

 

Sabz Map