- کد خبر: 12741494 تاریخ ایجاد: 09:34
تقدیر واهداء لوح سپاس به دانش آموزان مسابقه تفسیر سوره فجر در مدرسه شهید مهدیزاده روستای گلشن
تقدیر واهداء لوح سپاس به دانش آموزان مسابقه تفسیر سوره فجر
تصویر خبر
تقدیر واهداء لوح سپاس به دانش آموزان مسابقه تفسیر سوره فجر در مدرسه شهید مهدیزاده روستای گلشن
تقدیر واهداء لوح سپاس به دانش آموزان مسابقه تفسیر سوره فجر در مدرسه شهید مهدیزاده روستای گلشن با حضور امام جمعه و امام جمعه موقت

Sabz Map