- کد خبر: 14596583 تاریخ ایجاد: 11:38
تقدیر از 20 نفر از جوانان فعال در امور فرهنگی شهر سورشجان
تصویر خبر
جهت تقدیر از فعالان فرهنگی شهر سورشجان به تعداد 20 نفر از برگزیدگان فعال به هر نفر مبلغ 100 هزار تومان در عید سعید فطر تقدیم شد.

Sabz Map