- کد خبر: 26372056 تاریخ ایجاد: 10:30
تطاهرات اعتراض آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)توسط نمازگزارن جمعه بعد از نماز1399/6/21
تصویر خبر

Sabz Map