- کد خبر: 21504039 تاریخ ایجاد: 10:36
تصاویر آدینه مهد مصلای کنگان (20 اردیبهشت 98)
تصویر خبر
آدینه مهد مصلا به همت دفتر امام جمعه و واحد خواهران ستاد نماز جمعه کنگان با همکاری اداره بهزیستی شهرستان هر هفته در مصلای نماز جمعه برپا می باشد که نمازگزاران جمعه می توانند فرزندان خردسال خود را به این آدینه مهد تا پایان نماز جمعه تحویل دهند.

آدینه مهد مصلا به همت دفتر امام جمعه و واحد خواهران ستاد نماز جمعه کنگان با همکاری اداره بهزیستی شهرستان هر هفته در مصلای نماز جمعه برپا می باشد که نمازگزاران جمعه می توانند فرزندان خردسال خود را به این آدینه مهد تا پایان نماز جمعه تحویل دهند.


 

Sabz Map