- کد خبر: 14754536 تاریخ ایجاد: 09:48
تشکیل جلسه برای برگزاری 3 جلسه به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام در سورشجان واقع در دفتر امام جمعه سورشجان انجام شد.
تصویر خبر
تشکیل جلسه برای برگزاری 3 جلسه به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام در سورشجان  واقع در دفتر امام جمعه سورشجان انجام شد. 

 

Sabz Map