- کد خبر: 10364964 تاریخ ایجاد: 04:22
تشکر و خداقوت از جوانان بسیجی میناب در برپایی موکب منتظران در مرز شلمچه /حضور حجه الاسلام بارانی در موکب میناب
تشکر و خداقوت از جوانان بسیجی میناب در برپایی موکب منتظران در مرز شلمچه /حضور حجه الاسلام بارانی در موکب میناب
تصویر خبر
تشکر و خداقوت از جوانان بسیجی میناب در برپایی موکب منتظران در مرز شلمچه /حضور حجه الاسلام بارانی در موکب میناب
تشکر و خداقوت از جوانان بسیجی میناب در برپایی موکب منتظران در مرز شلمچه /حضور حجه الاسلام بارانی در موکب میناب

Sabz Map