- کد خبر: 12203889 تاریخ ایجاد: 03:03
تجلیل ار جوانان آتش به اختیار در حوزه مهدویت در نماز جمعه نودژ
تصویر خبر
تجلیل ار جوانان آتش به اختیار در حوزه مهدویت در نماز جمعه نودژ
تجلیل ار جوانان آتش به اختیار در حوزه مهدویت در نماز جمعه نودژ لازم به ذکر است این جوانان هر جمعه در میدان اصلی شهر به برپایی خیمه جمعه های انتظار می نمایند و به توزیع بروشور و پذیرای از عموم مردم مشغول هستند

 

Sabz Map